อุปกรณ์พร้อมใช้งาน แอร์ ปลั๊กไฟ อินเตอร์เน็ตพื้นฐาน

ออฟฟิศให้เช่า

ขนาดเริ่มต้น 16 - 40 ตร.ม.

อยู่ชั้น 2 และ 3 ของอาคาร

ห้องตัวอย่าง

ห้องตัวอย่าง