บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับจัด Workshop / Seminar

Koala Space รองรับผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่ 30 - 50 คน  

6,000.- (Half day) / 12,000.- (All day) 

                          

*เรามีบริการติดต่อร้านอาหาร ขนม เครื่องดื่ม สำหรับจัดมื้ออาหารว่าง และอาหารมื้อหลัก